สำหรับวันนี้ธุรกิจออนไลน์ถือว่ามีอยู่อย่างมากมายหลายประเภท ทั้งด้านการบริการ และ การซื้อขายสินค้า สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซึ่งก็คือธุรกิจเพิ่มทราฟฟิคให้กับเว็บไซต์ โดยเป็นธุรกิจบริการที่จะทำการเพิ่มทราฟฟิคให้กับเว็บไซต์ เพื่อที่จะมีคนเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์มากขึ้น และ ส่งผลดีต่อ SEO โดยรายละเอียดของการบริการมีดังต่อไปนี้

บริการเพิ่ม Click Through Rate(CTR) เพื่อเพิ่มอันดับใน google

เป็นบริการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการคลิกผ่าน google ตามคีย์เวิร์ดที่ต้องการ เป็นการบริการเสริมในส่วนของการทำ SEO เพื่อทำให้มีอันดับที่ดีขึ้น ปัจจุบัน google ให้ความสำคัญกับ CTR มาก เพราะจะเป็นการยืนยันว่าเนิ้อหาของเราดี มีคุณภาพ ทำให้มีคนคลิกเข้ามาเยี่ยมมากขึ้น
สำหรับคนที่สนใจบริการ แค่แจ้งเว็บไซต์ และ คีย์เวิร์ดที่ต้องการ ก็สามารถทำได้ทันที

ประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการนี้

แพคเกจของเรามีดังต่อไปนี้

แพคเกจ A ระยะเวลา 30 วัน ทำได้ 1 คีย์เวิร์ด ราคา 10,000 บาท
แพคเกจ B ระยะเวลา 30 วัน ทำได้ 1-2 คีย์เวิร์ด ราคา 20,000 บาท
แพคเกจ C ระยะเวลา 30 วัน ทำได้ 1-3 คีย์เวิร์ด ราคา 30,000 บาท
แพคเกจ D ระยะเวลา 30 วัน ทำได้ 1-5 คีย์เวิร์ด ราคา 50,000 บาท

ติดต่อใช้บริการได้ที่ https://www.facebook.com/TrafficTH/